سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سیارک امپلا 198
Ampella asteroid

نام یکی از سیارکهای کمربند اصلی با قطر ۵۷ کیلومتر .این سیارک در سال ۱۹۹۱ موجب اختفای نور یک ستاره شده است.این سیارک از نوع سیارکهای سنگی(نوع S) می باشد.

دوره تناوب چرخش آن بدور خورشید ۸۵/۳ سال می باشد.این سیارک در سال ۱۸۷۹ توسط  ستاره شناس فرانسوی به نام بورلی کشف شده است.ضریب بازتاب سطحی آن ۱۹/۰ می باشد.

این سیارک در نزدیکی یکی از نقاط رزوناسی سیاره مشتری قرار دارد.اندازه طول نیم قطر آن۴۳/۲ وزاویه کشیدگی مداری آن در حدود ۹ درجه است.

 

۷۷۰۷۰۵۴   پیاده سازی : کافه نورون