سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ژانوس
Janus

نام یکی از اقمار سیاره زحل

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نامگذاری عوارض سطحی آن به آرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/SearchResults?target=JANUS

 

۷۷۱۰۹۴۴   پیاده سازی : کافه نورون