سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اکتینومتر
Actinometer

وسیله ای برای اندازه گیری مقدار قدرت گرم کنندگی تابش خورشید در هر زمان. ویلیام هرشل در سال 1800 متوجه شد که قدرت گرمایی پرتوهای خورشید در منطقه مادون قرمز طیف بیشتر است. این پرتو ها توسط پسر او جان هرشل بیشتر مورد بررسی قرار گرفتند و او بود که در سال 1825 این وسیله را اختراع نمود.

 

 

 

۷۷۱۲۹۳۶   پیاده سازی : کافه نورون