سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

محاق

 فاصله زمانی 2(و گاهی 3) روزه که آخر ماه قمری گذشته و اول ماه قمری جدید ،ماه قابل رویت نیست.در این بازه زمانی قرص ماه بدلیل نزدیکی ظاهری به خورشید وتحت تاثیر نور شدید آن قابل مشاهده نیست.این فاصله زمانی  برابر است با فاصله زمانی بین آخرین هلال صبحگاهی رویت شده تا اولین رویت هلال شامگاهی در ماه جدید.

رکورد این فاصله زمانی که با اصطلاح رکورد زمان وداع تا دیدار هم شناخته می شود را می توان ۲۴ ساعت در نظر گرفت(اگر کمترین سن هلال ۱۲ ساعت در نظر بگیریم)در حال حاضر مقدار ثبت شده ۳۴ ساعت می باشد.

 

۷۷۱۱۷۲۴   پیاده سازی : کافه نورون