سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فلق
Twilight

قبل از طلوع خورشید زمانی که خورشیدحدود ۱۸ درجه با افق فاصله دارد نوری ضعبف در سمت شرق آسمان مشاهده می شود که به نور فلق معروف است.این زمان با نام صبح کاذب هم شناخته می شود.این نور ناشی از انعکاس نور خورشید توسط ذرات غبار پراکنده در جو زمین می باشد.در حالیکه هنوز خورشید طلوع نکرده است نور آن بر اثر پدیده شکست نور به ناظر می رسد.مشاهده این نور به طول وعرض جغرافیایی وارتفاع مکان  ناظر بستگی دارد.

قبل از این زمان همچنان شب حکم فرماست.

انواع فلق

civil twilight, nautical twilightastronomical twilight

فلق شهری زمانی است که خورشید ۶ درجه زیر افق باشد.در این زمان فقط ستاره های پرنور آسمان دیده می شوند.

فلق دریایی زمانی است که خورشید ۱۲ درجه زیر افق باشد.

فلق ستاره شناسی که تعریف آن در بالا آمده است.

 نکته:کلمه Twilight مطابق تعریف بالا هم برای زمان قبل از طلوع خورشید استفاده می شود وهم برای زمانی که خوشید غروب کرده ولی همچنان در غرب آسمان نور پراکنده شده آن مشاهده می شود(یعنی شفق)

 برای کسب اطلاعات یشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Twilight

 

 

 

۷۶۶۱۲۰۷   پیاده سازی : کافه نورون