سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سحابی آمریکای شمالی
North america nebula

نام یک سحابی بزرگ ابری در صورت فلکی دجاحه که با نام سحابی NGC 7000 هم شناخته می شود.آمریکای شمالی یک سحابی نشری کم نور و وسیع در آسمان با قطر 50 سال نوری است.به دلیل طیف نوری خاص وگستردگی زیاد (در حدود ۴ برابر مساحت ماه کامل )در رصدبا وسایل معمولی اپتیکی قابل رویت نیست وبکمک عکاسی وبا فیلترهای خاص(ماند فیلتر اچ آلفا) است که می توان آن را آشکار نمود.عکاسی از این ابر با لنزهای واید با گشودگی زیاد انجام می شود. رنگ قرمز این سحابی ناشی از وجود اتمهای هیدروژن آلفا میباشد.

هنوز ستاره اصل عامل یونیزاسیون ابرهای هیدروژن این سحابی شناخته نشده است ولی یک کاندید ستاره دنب در صورت فلکی دجاجه می باشد.فاصله این سحابی د حدود ۱۶۰۰ سال نوری تخمین زده شده است.

این سحابی بهمراه سحابی پلیکان هر دو از اجزاء ابر بزرگتری می باشند.سحابی آمریکای شمالی در سال ۱۷۸۶ توسط ویلیام هرشل کشف شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.atlasoftheuniverse.com/nebulae/ngc7000.html

 

۷۷۱۱۹۲۷   پیاده سازی : کافه نورون