سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تلسکوپ اشمیت کاسگرین

این نوع تلسکوپها از آینه ای مقعر برای آینه اصلی و آینه ای محدب برای ثانویه استفاده می کنند .یک عدسی یا تیغه تصحیح کننده از نوع اشمیت نیر در دهانه ورودی تلسکوپ قرار داده شده تا مقداری از ابیراهی های سیستم بکاهد.

این نوع تلسکوپها معمولا دارای آیینه های اصلی با قطر ۸ اینچ به بالا هستند.

 

۷۶۶۱۷۷۳   پیاده سازی : کافه نورون