سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تلسکوپ ماکستوف کاسگرین
از لحاظ ساختمانی بسیار شبیه تلسکوپهای اشمیت کاسگرین بوده وبا داشتن نسبت  کانونی بالا برای رصدهای سیاره ای مناسب هستند
 

۷۶۶۰۱۳۲   پیاده سازی : کافه نورون