سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تلسکوپ اشمیت نیوتنی
این تلسکوپها شبیه تلسکوپهای نیوتنی هستند با این تفاوت که یک تیغه تصحیح کننده تصویر از نوع اشمیت در دهانه ورودی آنها قرار گرفته است.
 

۷۷۱۲۹۶۶   پیاده سازی : کافه نورون