سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سحابی رزت
Rosetta nebula

یک سحابی نشری از نوع نواحی هیدروژن دوبار یونیده (H II region (در صورت فلکی تکشاخ در فاصله حدود 5200سال نوری ودر کنار یک ابر بزرگ مولکولی در کهکشان راه شیری.خوشه ستاره ای NGC 2244  در این سحابی قرار دارد وستارگان این خوشه از همین توده گازی بوجود آمده و خود موجب درخشش ابرهای این سحابی ودر نتیجه قابل مشاهده شدن آن شده اند...درون این سحابی چندین خوشه ستاره ای کوچک شامل ستارگان O  و B  وجود دارد. قطر سحابی در حدود 130 سال نوری وجرم آن در حدود ده هزار برابر جرم خورشید تخمین زده شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.atlasoftheuniverse.com/nebulae/ngc2237.html

 

۷۷۱۱۹۵۱   پیاده سازی : کافه نورون