سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اثر ژئو دتیک
de Sitter effect, Geodetic effect
اثر انحنای فضازمان روی حرکت جسمی که حول جسم بزرگتری در حال گردش است.مانند حرکت ماهواره ها بدور زمین.این پدیده توسط نسبیت عام انیشتین پیش بینی شده است.در کنار این پدیده اثر لنز تیرینگ قرار دارد که البته ناشی از چرخش جسم مرکزی(برای نمونه زمین) می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://en.wikipedia.org/wiki/De_Sitter_precession
 

۷۷۱۲۴۳۴   پیاده سازی : کافه نورون