سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اثر لنز تیرینگ
Lense–Thirring precession
اثر نسبیتی که یک جسم دوار مرکزی بر اجسام گردنده حول آن دارد. این اثر بکمک ژیرسکوپهایی که در ماهواره های مخصوصی نصب شده بود کشف شده است. این اثر روی طول و آرگومان مداری ماهواره های دور زمین اثر می گذارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://en.wikipedia.org/wiki/Lense%E2%80%93Thirring_precession
 

۷۶۶۲۷۸۶   پیاده سازی : کافه نورون