سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آرگومان عرض
Argument of latitude
پارامتر زاویه ای که مکان ماهواره را در مدارش بدور زمین نشان می دهد.این زاویه برابر با حاصل جمع آنومالی حقیقی با آرگومان حضیض می باشد.(آنومالی حقیقی نشاندهنده زاویه مکان ماهواره تا نقطه حضیض و آرگومان حضیض نشاندهنده نقطه حضیض تا گره صعودی می باشد)
 

۷۷۱۲۸۷۷   پیاده سازی : کافه نورون