سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آنومالی حقیقی
True anomali
زاویه ای که نشاندهنده مکان ماهواره نسبت به نقطه حضیض مداری می باشد.این زاویه در جهت شرق یا خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت اندازه گیری می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_of_latitude
 

۷۷۱۱۰۸۹   پیاده سازی : کافه نورون