سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

درگ
Drag
ضریبی برای تعیین مقدار مقاومت جو زمین در مقابل حرکت ماهواره ها.این عامل موجب کاهش ارتفاع ماهواره بمرور زمان می شود.ماهواره هایی که در ارتفاع کمتر از ۴۰۰ کیلومتر از سطح زمین حرکت می کنند بیشتر تحت تاثیر این عامل منفی در مقابل حرکت قرار می گیرند.
 

۷۶۵۸۴۴۷   پیاده سازی : کافه نورون