سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

حرکت متوسط
Mean motion

معیاری است که نشان می دهد ماهواره با چه سرعتی با یک مدار بیضوی حول زمین می چرخد.بجز در صورتیکه مدار بطور کامل دایروی باشد این مقدار میانگین سرعت را نشان می دهد ودر واقع سرعت لحظه ای را نشان نمی دهد.

واحد آن به شکل دور در روز (Rev/Day)می باشد.برای نمونه حرکت متوسط یک ماهواره نوعی در حدود ۱۵ می باشد یعنی این ماهواره در روز پانزده بار دور زمین می چرخد(هر ۹۰ دقیقه یک بار چرخش).برای ماهواره های GEO  هم مقدار آن در حدود 1 می باشد.

گفتنی است با کاهش ارتفاع ماهواره از سطح زمین( به هر دلیل مانند اثرات جوی یا Drag )طبق قوانین مداری کپلر سرعت آن ودر نتیجه مقدار حرکت متوسط ماهواره افزایش می یابد.بطور کلی ماهواره هایی که حرکت متوسط آن ها از 16 بیشتر شود طی چند ساعت دیگر سقوط خواهند کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_motion

 

 

 

۷۶۶۰۲۲۰   پیاده سازی : کافه نورون