سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اختلالات مداری
Orbital perturbations

ناهماهنگی واختلالاتی که در مدار ماهواره ها یا بطور کلی مدار هر جسمی که حول جسم بزرگتری در حال چرخش است بوجود می آید.در مورد ماهواره ها این اختلالات به دو صورت می باشد.

1-       اختلالات گرانشی ناشی از اثرات گرانش خورشید ماه وسیارات بزرگ منظومه شمسی و شکل خاص کره زمین وتفاوت چشم گیر آن با یک جسم ایده آل کروی

2-       اختلالات غیر گرانشی مانند اثرات ناشی از حرکت ماهواره در جو اطراف زمین(atmospheric drag)و فشار تابشی خورشید.

 

۷۶۶۲۸۷۰   پیاده سازی : کافه نورون