سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بارش شهابی جباری
Orionid meteor shower
این بارش شهابی ناشی از برخورد جو زمین با ذرات باقیمانده در مدار دنباله دار هالی می باشد.زمان این بارش از اواخر مهرماه هرسال تا نیمه های آبان ماه می باشد(بیشینه در تاریخ 27 مهرماه).شهاب های این بارش با سرعت 148هزار مایل در ساعت با جو زمین برخورد می کنند.سرعت زیاد ذرات می تواند به انفجار شهابها وبر جای گذاشتن رد از آنها منجر شده وبه زیبایی بارش بیافزاید. تعداد شهابها در حدود 20تا 25 عدد در ساعت تخمین زده شده است.
 

۷۶۶۲۷۱۲   پیاده سازی : کافه نورون