سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

عکاسی پانوراما
panorama photography
عکسهای پانوراما ،عکسهایی با میدان دید زیاد بوده واز کنار هم قرار دادن آنها می توان به میدان دید 360 درجه ای از کل مناظر اطراف عکاس دست یافت.برای نمونه ،عکسهای پانوراما در پارکهای شهری
 

۷۷۰۸۵۹۰   پیاده سازی : کافه نورون