سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

عدسی شیی
objective lens
عدسی شیی ،قطعه ای شیشه ای است که در جلوی لوله تلسکوپ نصب شده وموجب همگرایی پرتوهای نوری به یک نقطه به نام نقطه کانونی می شود. کیفیت این عدسی در کیفیت کار تلسکوپ دارای بیشترین اثر بوده وقیمت یک تلسکوپ را تعیین می کند.عدسی های یک تکه دارای ابیراهی یا خطاهای زیادی مانند ابیراهی رنگی می باشد.
 

۷۷۰۲۹۹۱   پیاده سازی : کافه نورون