سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

جوینده
فایندر finderscope
تلسکوپی شکستی با بزرگنمایی واندازه عدسی شیی کم که به موازات لوله اصلی تلسکوپ وچسبیده به آن نصب می شود.بدلیل بزرگنمایی کم این تلسکوپ کمکی ،میدان دید آن بیشتر از تلسکوپ اصلی بوده ودر صورتی که عمل موازی کردن یا هم خط کردن آندو با هم بدرستی انجام شده باشد یافتن اجرام سماوی در آن ساده تر می باشد.بعد از یافتن جرم مورد نظر، آن جسم در میدان دید تلسکوپ اصلی هم دیده خواهد شد. بدلیل میدان دید کم تلسکوپها یافتن اجرام سماوی با استفاده از دست بسیار زمانبر است.
 

۷۷۱۲۹۲۰   پیاده سازی : کافه نورون