سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

چرخش میدان
field rotation
یکی از ایرادهای عکاسی طولانی مدت از آسمان زمانیکه با استفاده از تلسکوپ با استقرار سمت ارتفاعی به اینکار می پردازیم.همانطور که شکل نشان می دهد با جابجایی اجرام سماوی در آسمان با وجودیکه تلسکوپ آنها را تعقیب می کند دارای چرخش دور خود هستند و تصویر آنها در صفحه فیلم روی هم نمی افتد(سمت راست شکل قسمت پایین).بنابراین بکمک استقرار سمت ارتفاعی تنها می توان عکسهای با مدت زمان کوتاه نور دهی گرفت.
 

۷۷۱۳۱۷۷   پیاده سازی : کافه نورون