سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

وج
wedge
نام قطعه ای که روی بدنه استقرار سمت ارتفاعی نصب شده وبکمک آن می توان بر مشکل انحنای میدان در عکاسیهای طولانی مدت آنها غلبه کرد.
 

۷۷۱۲۴۱۲   پیاده سازی : کافه نورون