سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تلسکوپ ریچی کریتین
RC Telescope, Ritchey chretien Telescope
نوعی از تلسکوپ های مدل کاسگرین که در اوایل قرن بیستم توسط ستاره شناس آمریکایی بانام جورج ویلیس ریچی وستاره شناس فرانسوی با نام هنری کریتین اختراع شده وباهدف کاهش خطای کما دارای آیینه اصلی و ثانویه از نوع سهموی می باشد.این مدل تلسکوپ در مقایسه با انواع دیگر تلسکوپ بازتابی دارای خطاها های کمتری در میدان دید بزرگتری است. از زمان کشف بیشتر تلسکوپهای بزرگ دنیا از این نوع ساخته شده اند.این گونه تلسکوپها از لحاظ خطای کما وخطای کروی در وضعیت بسیار خوبی هستند.اگر آیینه یک تلسکوپ نیوتنی کروی باشد از خطای کرویت رنج می برد،اگر آیینه آن سهموی باشد از خطاهای کما وآستیگماتیسم واگر دو ایینه تلسکوپ انحنا دار باشند که در مورد تلسکوپ ریچی کریتین اینطور است کما از فهرست خطاها کم می شود واین منجر به میدان دید زیادی جهت کارهای عکاسی می شود.اگر بخواهید خطای باقیمانده ینی آستیگماتیسم را حذف کنید باید از سطح اپتیکی انحنا دار دیگری هم استفاده نمایید.اگر این عضو جدید آیینه ای باشد نتیجه کار تلسکوپی سه آیینه ای بدون آستیگماتیسم خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://en.wikipedia.org/wiki/Ritchey%E2%80%93Chr%C3%A9tien_telescope
 

۷۷۱۲۱۵۹   پیاده سازی : کافه نورون