سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آستروگراف
Astrograph
تلسکوپهایی که بطور ویژه برای عکاسی از آسمان با میدان دید زیاد طراحی شده اند.برای نمونه عکسبرداری از تعداد بسیار زیاد ستاره ها ویا کشف سیارک ودنباله دار های جدید. تلسکوپهای ریچی کریتین برای کارهای عکاسی از این گونه بسیار رایج هستند.
 

۷۷۱۲۳۲۰   پیاده سازی : کافه نورون