سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

لوله اپتیکی
Optical tube
منظور از لوله اپتیکی همان لوله تلسکوپ می باشد که آیینه ویا عدسی شیی اصلی در آن قرار گرفته اند.برای تکمیل تلسکوپ باید متناسب با وزن وابعاد لوله ،مقر وپایه نگهدارنده ، ودر بسیاری موارد عدسی های چشمی وفایندر تلسکوپ نیز خریداری شوند.
 

۷۷۰۵۴۱۸   پیاده سازی : کافه نورون