سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

مقر
کلگی
قسمتی بالایی سه پایه نگهدارنده تلسکوپ یا محل اتصال لوله تلسکوپ به پایه. مقر می تواند بطور دستی با شد ویا مجهز به موتور برای تغییر جهت اتوماتیک وردیابی اجرام آسمانی
 

۷۷۱۱۶۷۱   پیاده سازی : کافه نورون