سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

چپقی
Diagonal
قسمتی از انتهای خروجی تلسکوپ که نور از آن خارج می شود و بصورت دو لوله کوچک عمود بر هم بوده یکی از لوله ها محل قرار گرفتن عدسی چشمی ودیگر متصل کننده چپقی به انتهای لوله تلسکوپ است.این ترکیب با نام چپقی 90 درجه شناخته می شود و اگر زاویه بین دو لوله 45 درجه باشد با نام چپقی 45 درجه شناخته می شود.
 

۷۶۶۰۱۴۸   پیاده سازی : کافه نورون