سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ردیابی
Tracking
منظور از ردیابی تعقیب نمودن اجرام سماوی در آسمان است.از آنجایی که زمین بدور خود می چرخد اجرام آسمانی هم در زمینه آسمان جابجا می شوند تهیه عکس از آنها مستلزم مجهز بودن تلسکوپ یا وسیله عکسبرداری به یک سیستم ردیابی شامل یک یا دو موتور و سخت افزار کامپیوتری می باشد. عکس روبرو یک سیستم ردیابی واجزای مختلف آن را نشان می دهد.
 

۷۷۱۱۸۸۳   پیاده سازی : کافه نورون