سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

جوینده نقطه قرمز
Red dot finder
نوعی جوینده ساده که به کمک انداختن یک نقطه قرمز با بزرگنمایی یک روی صفحه آسمان مسیر اصلی تلسکوپ را نشان می دهد.
 

۷۶۶۲۷۴۲   پیاده سازی : کافه نورون