سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اپتیک راهنما
تلسکوپ راهنما، گاید اسکوپ Guide scope
تلسکوپی کوچک وعموما" از نوع شکستی که در کنار لوله اصلی تلسکوپ نصب می شود.دوربینهای هدایتگر که در عکاسیهای بلند مدت نجومی استفاده می شوند جای چشمی این تلسکوپ راهنما نصب می گردند.دوربین هدایتگر بکمک این تلسکوپ راهنما به سمت هدفی(معمولا" ستاره ای پرنور) که در کنار یا جزئی از میدان اصلی سوژه عکاسی است هدف گیری شده و با ارسال پالس هایی به موتور ردیاب تلسکوپ جهت آنرا طوری تنظیم می کند که سوژه اصلی عکاسی در وسط میدان دید باقی بماند.
 

۷۷۱۲۹۶۵   پیاده سازی : کافه نورون