سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر تخریبی
CV stars, cataclysmic variable binary

نوعی ستاره های با تغییرات نوری شدید ونامنظم که بعد از مدتی دوباره به حالت قبلی خود بر میگردند.در واقع ستاره های دوتایی هستند شامل یک کوتوله سفید وستاره ای بزرگتر که جرم از دست می دهد.

فاصله دو ستاره بسیار کم بوده ودر نتیجه کوتوله سفید مواد ستاره دیگر را جذب کرده واطراف آن قرص برافزایشی تشکیل می گردد.با این کار شکل ظاهری ستاره بزرگتر هم تغییر می کند.گهگاهی مواد جاری شده از ستاره بزرگتر به شدت با سطح ستاره کوتوله برخورد داشته وموجب انفجارهای شدید مقطعی می شوند.

اگر ریزش مواد به ستاره کوتوله ادامه یابد بطوریکه جرم آن به حد چاندراساخار نزدیک شود این می تواند به رخ دادن یک انفجار نواختری نوعIa منجر شود.

 

۷۶۶۱۲۴۵   پیاده سازی : کافه نورون