سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

النیلم
Alnilam

ستاره اپسیلون جبار و ستاره مرکزی کمربند جبار وابر غولی آبی است.

 درخشندگی 112000 برابر خورشید، قدر مطلق آن شش وچهار دهم منفی و احتمالاً درفاصله 1340 سال نوری قرار دارد. جرم آن 40 برابر جرم خورشید و قطر آن هم 44 برابر خورشید است.

 سن این ستاره فقط 4 میلیون سال است و عناصر سنگین‌تر هسته‌ای را سوزانده و احتمالاً طی چند میلیون سال آینده به یک ابر نو اختر تبدیل خواهد شد.

 

 

 

۷۷۱۲۴۴۶   پیاده سازی : کافه نورون