سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

النییط
Alniyat

این اسم به دوستاره جلو و عقب ستاره  قلب‌العقرب در صورت فلکی عقرب داده شده است. ستاره جلو قلب العقرب که عنوان سیگما هم دارد ستاره‌ای چهار تایی طیفی است. قدر ستاره اصلی دو وهشتاد و هفت صدم ، قطر 35 برابر خورشید،‌ دمای سطحی 7300  درجه کلوین و درخشندگی آن 3100 برابر خورشید است. قدر مطلق آن هم  سه ونه دهم منفی می باشد.

 

 

 

۷۶۶۲۷۴۰   پیاده سازی : کافه نورون