سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بارش شهابی آلفا تک شاخ
Alpha Momocerotids

یک بارش شهابی کوچک که حوالی تاریخ‌های 22-21 نوامبر به اوج می رسد.. این بارش ظاهراً ناشی از دنباله دارC/1943W1vanGent- Peltier-Daimaca 

 است.

 

۷۶۶۲۷۶۲   پیاده سازی : کافه نورون