سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

منطقه آلفا رجیو
Alpha Regio
ناحیه‌ای فلاتی در سطح زهره، خطوطی موازی در جهت شمال شرقی، جنوب غربی درآن به چشم می خورد.
 

۷۷۰۲۹۷۰   پیاده سازی : کافه نورون