سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الفکه
ستاره آلفا تاج Gemma, Alphecca, Alphekka

پرنورترین ستاره صورت فلکی تاج شمالی با قدر دو وبیست ویک صدم ، قطر آن سه وشش دهم برابر خورشید، دمای سطحی آن 8700 درجه کلوین، درخشندگی آن 68 برابر خورشید و در فاصله 74 سال نوری قراردا‌ردجرم آن نود وشش صدم برابر جرم خورشید،  دارای یک همدم کوتوله زرد از رده طیفی G5Vاست.

فاصله دو ستاره به اندازه فاصله سیاره تیر تا خورشید یعنی درحدود 40 میلیون کیلومتر است و بابررسی تغییرات نور ستاره  اصلی و مورد همدم مشخص است.ستاره آلفا جزء خوشه متحرک دب اکبر است. این خوشه شامل چند ستاره از دب اکبر ، ستاره شعرای یمانی و چند ستاره دیگراست.خورشید از میان این خوشه می گذرد.نام این ستاره از کلمهAlNair al fakkah  گرفته شده است.

 

 

 

۷۷۱۲۸۹۳   پیاده سازی : کافه نورون