سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آلفر رالف اشر
Alpher Ralph Asher (1921- )

 

فیزیکدان آمریکایی که به دلیل کارهای نظری درباره منبع وتحولات اولیه کیهان مورد توجه است. در سال 1948 به همراه هانس‌بت و جورج گاموف نشان داد که توزیع تمام عناصر شیمیایی در نتیجه فرآیندهای ترمو هسته‌ای بعد از پدیده انفجار بزرگ توجیه پذیر هستند. این نظریه به نظریه آلفا بتا گاما معروف است. دراین نظریه  با افزودن نوکلئون به هسته هیدروژن می توان تمام عناصر جدول تناوب را ایجاد نمود. درحال حاضر می دانیم که این نظریه صحیح نمی‌باشد.

 

۷۶۵۸۵۸۶   پیاده سازی : کافه نورون