سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نسر طایر
کرکس پرنده Altrair
آلفای عقاب با قدر هفتاد وپنج صدم دوازدهمین ستاره پرنور آسمان ویکی از ستاره های مثلث تابستانی. از ستارگان رشته اصلی و به رنگ سفیداست. قطر آن یک ونه دهم قطر و درخشندگی 12 برابرخورشید،، دمای سطحی 7700 درجه کلوین، جرم بین یک وهفت دهم  تا یک وهشت دهم برابر جرم خورشید .
 

۷۷۱۱۷۱۲   پیاده سازی : کافه نورون