سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   










 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره الاولی جنوبی
 Alula Australis

ستاره کیسی xi دب اکبری، ستاره ای چندتایی و بسیار شبیه خورشید. منظور از الاولی در عربی بهار اول است.

 

 

 

۷۷۰۳۰۱۰   پیاده سازی : کافه نورون