سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

جامعه ستاره شناسی آمریکا
American Astronmical society (AAS)
مهمترین سازمان ستاره شناسی حرفه ای آمریکا که از سال 1899 شروع بکار کرده و دفترآن در واشنگتن است. مجله ستاره شناسی- مجله اختر فیزیک و یک بولتن با حروف مخفف BAAS  از مهمترین انتشارات آن است بیشتر اعضاء این سازمان محققان حرفه ای ستاره شناس هستند
 

۷۶۶۳۸۹۸   پیاده سازی : کافه نورون