سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آمیرانی
Amiriani

نام یک آتشفشان فعال روی آیو قمر مشتری با مختصات 27 درجه شمالی و 119 درجه غربی.

دوفرآیند متفاوت برای فعالیت های آتشفشانی آیو در نظر گرفته شده است:

1.      مکانسیم های شبیه زمین

2.      انفجار So2  مایع ناشی از برخورد با سولفور جوشیده.

این آتشفشان در واقع فعال ترین آتشفشان منظومه شمسی از لحاظ جریانات مواد مذاب می باشد.

 

 

 

۷۶۶۲۷۵۴   پیاده سازی : کافه نورون