سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سیارک آمفیتریت
Amphitrite

سیارک شماره 29،‌ یکی از بزرگترین سیارک‌های کمربند اصلی که ظاهراً متعلق به هیچ گروهی نیست. قطر آن 212 کیلومتر و در سال 1854 توسط آلبرت مارتز کشف شده است. دوره چرخش این سیارک به دور خود پنج وچهار دهم ساعت و دوره چرخش به دور خورشید چهار وهشت صدم  سال است. سطح آن نسبتاً روشن است. مقدار بازتاب سطحی در مادون قرمز نشان میدهد که سطح آن از صخره های سیلیکاتی و فلزات نیکل و آهن تشکل شده است.

 

 

 

۷۷۰۷۰۸۰   پیاده سازی : کافه نورون