سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آنالما
Analemma

آنالما شکلی است به صورت عدد هشت لاتین  کشیده که با ترسیم موقعیت دقیق، یاعکسبرداری از قرص خورشید (در یک قاب عکس) در فواصل زمانی یکسان و منظم طی یکسال (مثلا صبح جمعه هر هفته ساعت هشت صبح) به دست می آید.

شکل ویژه آنالما نشان دهنده کشیدگی استوای زمین با مدار آن، ۲۳ درجه ونیم، وبیضوی بودن مدار است. منحنی آنالما درواقع نموداری است از میل خورشید بر حسب معادله زمان طی یک سال کامل. با توجه به عرض جغرافیایی مکان انجام رصد زاویه تمایل آنالما با افق تغییر می کند.

در سیاره مریخ منحنی آنالما به شکل یک قطره اشک کشیده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آنالما به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.analemma.com/

منبع عکس :سایت آنالما

 

 

۷۷۱۲۴۰۳   پیاده سازی : کافه نورون