سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آنانک
Ananke

دوازدهمین قمر مشتری باقطر 30-28 کیلومتر که در سال 1951 در رصدخانه مونت ویلسون توسط Seth Nicholson کشف شد.. این قمر به همراه سه قمر دیگر بانام های کارم،‌سینوپ، پاسیفایی دارای حرکت رجوعی بوده و شکل آنها نامنظم است. تصور بر این است که این قمر باقیمانده یک سیارک بدام افتاده باشند که تحت تاثیر گرانش مشتری به چند تکه تقسیم شده است. کشیدگی مداری آنانک 149 درجه(همه زاویه زیاد است که موجب رجعی شدن مدار آن شده است)، خروج از مرکز آن ۲۴۴ هزارم و هر 631 روز یک دور حول مشتری می چرخد.

 

۷۶۶۱۷۸۵   پیاده سازی : کافه نورون