سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آناکساگوراس
Anaxagoras

دهانه‌ای نسبتاً جوان با قطر 51 کیلومتر در نزدیکی قطب شمال ماه، مانند بقیه دهانه‌های جوان اطراف آن خطوط هم مرکز انفجاری دیده می‌شود. دارای یک قله مرکزی باارتفاع 300 متر می‌باشد.

 

 

 

۷۶۵۸۵۳۳   پیاده سازی : کافه نورون