سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

العذاری
adara, Adhara

دومین ستاره پر نور کلب اکبر ولی با نشانه اپسیلون در نامگذاری بایر (باید بتا باشد) قدر آنیک ونیم، قدر مطلق ۴ و۱۱ صدم ستاره‌ای غول از رده طیفی B2II می باشد. قطر آن بین 7 تا 14 برابر خورشید دمای سطحی آن 18000 درجه کلوین و درخشندگی 15000 برابر خورشید فاصله آن430 سال نوری.درخشندگی این ستاره آن قدر زیاد است که اگر به جای ستاره شعرای یمانی در فاصله 8 سال نوری قرار می گرفت 15 برابر روشنتر از سیاره زهره به نظر می‌رسید. این ستاره در حقیقت  ستاره‌ای دوتایی است، و ستاره همدم با قدر هفت ونیم درفاصله هفت ونیم ثانیه قوسی از آن قرار دارد. این ستاره با ستاره اصلی 250 برابر تفاوت روشنایی دارد به همین دلیل فقط در تلسکوپ‌های بزرگ دیده می‌شود

 

 

 

۷۶۶۰۲۲۳   پیاده سازی : کافه نورون