سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

چرخش محوری
apsidal, Advance of Perihelion

چرخش آرام محور بزرگ مدار بیضی شکل یک سیاره به دور خورشید که هم جهت با چرخش خود سیاره می‌باشد. دلیل این پدیده اثرات گرانشی خورشید و بقیه سیارات است. نام دیگر این چرخش apsidal است. مقدار چرخش برای سیاره  تیر 43 ثانیه قوسی در هر صد سال است، تئوری عام انشتین این مقدار را پیش‌بینی می‌کند و مقدار پیش‌بینی شده برای چرخش زهره هشت وشش دهم ثانیه قوسی و برای زمین سه وهشت دهم ثانیه قوسی است. تئوری نسبیت چنین چرخشی را برای ستارگان دوتایی هم پیش‌بینی می‌کند. یک ستاره تپنده دوتایی با نام PSR 19/3+16 وجود دارد که دارای چرخش محوری برابر با چهار و227هزارم درجه در سال است.

 

 

 

 

 

۷۶۵۸۵۲۱   پیاده سازی : کافه نورون