سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آئروبی
Aerobee

نام یکی از دو نوع موشکی که توسط نیروی دریایی آمریکا در سال 1940 تکمیل شد. طول این نوع موشک ها بینهفت وشش دهم تا ۱۷ وچهار دهم متر بوده و توانایی حمل بارهایی به وزن 90 تا 360 کیلوگرم تا ارتفاع 160کیلومتر را به فضا پرتاب شدند. این پروژه از سال 1958 کنار گذاشته شده است.

 

 

 

۷۶۶۰۱۵۳   پیاده سازی : کافه نورون