سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ترمز هوایی
Aerobraking

عمل جو در کند کردن سرعت هر جسمی که در مسیر نزدیک شدن به سیاره قرار دارد.مولکولهای موجود در جو موجب کندی حرکت هر جسم متحرک در آن می شوند.

 

 

 

۷۶۶۳۹۵۸   پیاده سازی : کافه نورون